Danh mục sản phẩm

Tin tức

Điện trở cách điện và hiệu suất của vật liệu cách điện được sử dụng
Jun 08, 2018

Biến áp là một thiết bị thay đổi điện áp AC bằng nguyên lý cảm ứng điện từ. Các thành phần chính là cuộn dây chính, cuộn thứ cấp và lõi (lõi từ). Các chức năng chính là: chuyển đổi điện áp, chuyển đổi hiện tại, chuyển đổi trở kháng, cách ly, điều chỉnh điện áp (biến áp bão hòa từ) và như vậy. Theo sử dụng, nó có thể được chia thành: máy biến áp điện và máy biến áp đặc biệt (lò điện, chỉnh lưu, máy biến áp tần số điện, bộ điều chỉnh điện áp, máy biến áp mỏ, máy biến âm thanh, máy biến áp tần số trung gian, máy biến áp tần số cao, máy biến áp tác động, máy biến áp, máy biến áp điện tử, lò phản ứng, máy biến áp, v.v ...). Các ký hiệu mạch thường được sử dụng làm đầu số. Ví dụ: T01, T201, v.v.

Mất lõi biến áp có liên quan đến tần số, vì vậy nó phải được thiết kế và sử dụng theo tần suất sử dụng. Tần số này được gọi là tần số hoạt động.

Đề cập đến điện áp chính biến áp và tỷ lệ điện áp thứ cấp, không có tỷ lệ điện áp tải và chênh lệch tỷ lệ điện áp tải.

Khi máy biến áp thứ cấp được mở, máy chính vẫn có một dòng điện nhất định. Phần này của dòng điện được gọi là dòng không tải. Dòng không tải bao gồm một dòng từ hóa (tạo ra dòng điện) và dòng điện bị mất sắt (do sự mất lõi). Đối với máy biến áp 50Hz, dòng không tải là đáng kể bằng dòng từ hóa.

Đề cập đến tổn thất điện năng được đo tại điểm chính khi máy biến áp thứ cấp mở. Sự mất mát chính là mất lõi, tiếp theo là sự mất mát (mất đồng) của dòng không tải trên điện trở đồng của cuộn dây chính. Phần này của sự mất mát là rất nhỏ.

Chỉ ra hiệu suất cách nhiệt giữa các cuộn dây biến áp và giữa các cuộn dây và lõi sắt. Mức độ kháng cách điện có liên quan đến hiệu suất của vật liệu cách điện được sử dụng, nhiệt độ và mức độ ẩm.


  • QR CODE
  • facebook